Facebook Twitter
esmartjob.com

Hur Man Minskar Sena Betalningar

Publicerat på Januari 8, 2024 av Raphael Corns

Att betala snabbt är avgörande för ekonomisk hälsa för ett litet företag och god kassaflödeshantering. Därför är det viktigt att du uppmuntrar dina besökare att täcka dig snabbt. Ett beprövat sätt som kan göras är genom att fakturera dina besökare ordentligt.

Skickar ut exakta fakturor i tid

Ett av de viktigaste elementets sätt att det är möjligt att undvika sena betalningar är genom att se till att du distribuerar fakturor snabbt och de är korrekta.

Om du är i något företag, håll noggrann register över sina fakturerbara timmar och distribuera fakturor normalt som ditt kontrakt tillsammans med din kund tillåter.

Om din organisation säljer produkter, se till att du distribuerar en faktura samtidigt eftersom sändningen.

I båda fallen, ju tidigare fakturan har levererats, desto tidigare kommer du att hamna.

Informationen din faktura ska innehålla

Det finns vissa komponenter i information som en faktura bör innehålla för att minska hotet om förvirring.

 • Datum alla fakturor och specificerar tydligt när betalningen borde skapas av.
 • Beskriv alla påföljder som du har ställt in för sena betalningar.
 • Beskriv alla rabatter du erbjuder för betalning du får före tidsfristen.
 • Beskriv varorna eller tjänsterna till det din faktura avser.
 • Det hjälper verkligen att använda fakturor som är numrerade i följd. Det underlättar konversationer med kunder om specifika fakturor och ger dig dessutom att hålla ett öga på fakturorna.

  Bra fakturapraxis

  Innan du skickar ut en faktura, ring klienten och bekräfta det inköpspris du sannolikt kommer att debitera.

  Var uppmärksam på dina branschnormer när du ställer in dina betalningsscheman. Generellt sett är en månad standard men det finns flera branscher som en betalningscykel på 45 eller 60 dagars är vanligt.

  Ta reda på om dina kunders betalningspraxis så att du kan distribuera en faktura som binder till att använda sin betalningscykel.