Facebook Twitter
esmartjob.com

Att Lägga En Grund För Ditt Företag

Publicerat på Oktober 24, 2023 av Raphael Corns

Att driva ett litet företag blir så krävande att människor ofta inte kan börja se träet för träden. Vi blir upptagna med att göra vissa tillgängliga fungerar precis hur det troligtvis kommer att. Enkelt uttryckt tillbringar vi majoriteten av vår tid som är anställd i företagets företag.

Problemet med detta specifika operativa fokus är att det är en enkel uppgift att tappa synen på vad som eventuellt kan göras tillgängligt för att skapa att det går bättre. Affärsföretaget kommer bara att blomstra på lång sikt i händelse av att du ägnar mycket fokus på att förbättra hur verksamheten fungerar och öka sin kapacitet.

Att spendera betydande tid på att arbeta med affärsföretaget, hjälper det att växa på lång sikt. Affärstillväxten är hållbar och saker fortsätter bara att förbättra. Få vid behov andra människor att arbeta tillgängliga. Att arbeta med affärsföretaget borde vara din prioritering.

Underlåtenhet att fokusera på företagets företag gör att det fångas. Det är verkligen nästan precis som företaget fastnar i en låda. Affärsföretaget kämpar för att dynamiskt dra nytta av möjligheter. Det misslyckas också med att anpassa sig till en snabbt förändringsmiljö. Så småningom börjar affärsföretaget förlora sin konkurrensfördel. En beprövad väg nedförsbacke blir nästan oundviklig.

De flesta företag misslyckas eller under utförande eftersom företag tillbringar mycket tid anställd i sina företag. Snarare än tillräckligt med tid med att fokusera på sina företag. Det största fallet är under det första året. 29% av nya företag säkerställer aldrig att det är till deras andra år. Och 65% av företagen stänger sina dörrar inom de första 5 åren.

Forskning innebär att det största skälet bakom affärsfel kan vara det otillräckliga en strategisk syn. Individer som startar företag är i allmänhet mycket centrerade på operativa frågor.

Upptäckten med anställd i företagen orsakar ett nästan uteslutande operativt fokus.

Den otillräckliga strategiska utsikterna innebär att liten uppmärksamhet ägnas åt att lägga grunden som affärsframgång görs på. Eftersom strategiska åtgärder inte vidtas i affärsföretaget stagnerar det. Och gradvis nedgång följer. Även om du kommer igenom de första fem åren är du inte hemma och torr ännu.

Många företag som har förmågan att komma igenom de första fem åren saknar också den viktiga strategiska synen. För dem uppstår en annan grupp problem. Att initiera strategiska utsikter möjliggör affärstekniker som du måste bli framgångsrikt ockuperade för byggstenarna, vilket är de första blocken för alla företag.