Facebook Twitter
esmartjob.com

Đánh Giá Giá Trị

Đăng trên Có Thể 11, 2022 bởi Raphael Corns

Nhiều công ty có mục đích duy trì sự tồn tại bằng cách bán những gì họ làm. Các công ty tuyệt vời tập trung vào việc cung cấp giá trị độc đáo - ngay cả trước khi một dịch vụ hoặc sản phẩm cá nhân được mua. Đó là một cái nhìn cổ điển mà vẫn bị bỏ qua chắc chắn là quá nhiều doanh nghiệp.

Vấn đề của khách hàng của chúng tôi rất dễ dàng: Công ty của anh ấy không truyền đạt giá trị duy nhất cho thị trường Mark.

Lifeblood

Giao tiếp có thể là huyết mạch của mỗi doanh nghiệp. Nó mang giá trị độc đáo - yếu tố chính dinh dưỡng nuôi dưỡng tất cả các mối quan hệ. Khi dòng giá trị bị cản trở, một số triệu chứng biểu hiện, bao gồm:

 • Bán hàng chậm
 • Sự bất mãn của khách hàng
 • Doanh thu nhân viên cao
 • Chất lượng sản phẩm kém
 • Đánh giá luồng giao tiếp là một trong những công cụ chẩn đoán kinh doanh quan trọng nhất có thể truy cập được cho bạn. Một kỹ thuật đánh giá dòng chảy đó là bằng cách phân tích sự xứng đáng được gửi đến các bên liên quan chính.

  Trong trường hợp của khách hàng của chúng tôi, một đánh giá truyền thông kinh doanh nhỏ về tài sản thế chấp tiếp thị đã tiết lộ rằng ngôn ngữ mà doanh nghiệp sử dụng để nói về giá trị của nó và nhận thức của khách hàng về giá trị của doanh nghiệp không khớp. Giá trị độc đáo trong các trường hợp như thế này bị che khuất bởi ngôn ngữ nặng: biệt ngữ, từ ngữ dày và các cụm từ được tạo ra để nghe tốt thay vì truyền đạt thông tin.

  Các tài liệu khiến mọi người bỏ đi. Vì nó rất khó hiểu, không có luồng giá trị. Khi giá trị không chảy ra từ doanh nghiệp, giá trị (tiền) không chảy vào. Các mối quan hệ đình trệ.

  Không ai thắng.

  Luồng giá trị

  Dòng giá trị chắc chắn là hai chiều trong các mối quan hệ. Nếu không, tất cả những gì bạn đang làm là phát sóng. Hạn chế trong dòng giá trị gây ra sức khỏe kinh doanh kém. Nhiều doanh nghiệp nhỏ đã đóng cửa vì dòng giá trị dừng lại.

  Khi bạn xem dòng giá trị trong tổ chức của bạn, hãy tính đến mối quan hệ giữa những gì công ty của bạn cung cấp và những gì nó nhận được. Xoay mối quan hệ đó và nghiên cứu khách truy cập của bạn và chẳng mấy chốc bạn đã rõ ràng về cơ hội giá trị cho họ khi bạn nói về điều này có ý nghĩa gì với cá nhân bạn.

  Khi bạn tìm ra cách nhận thức giá trị cụ thể của bạn từ quan điểm của khách hàng, giao tiếp của bạn vào thị trường phản ánh nhận thức đó. Tổ chức của bạn không thể giúp đỡ nhưng khỏe mạnh hơn vì điều này.