Facebook Twitter
esmartjob.com

Nhãn: địa phương

Bài viết được gắn thẻ địa Phương

Bắt Giữ Rào Cản Thương Mại Bởi Các Hiệp định Thương Mại Tự Do

Đăng trên Tháng Hai 4, 2023 bởi Raphael Corns
Rào cản thương mại là sự không tôn trọng nhân tạo đối với các nhà giao dịch xuất khẩu hoặc nhập khẩu.Trường hợp mẫu mực của các rào cản thương mại là thuế quan, hạn ngạch và các yêu cầu giấy phép xuất nhập khẩu không cần thiết được tát đối với các thương nhân nước ngoài để ủng hộ các thương nhân địa phương...

Cung Cấp Một Văn Phòng Hỗ Trợ địa Phương Cho Nhân Viên Từ Xa Của Bạn

Đăng trên Tháng Mười Một 8, 2022 bởi Raphael Corns
Mở rộng tổ chức của bạn đến một thành phố mới thực sự là một bước tiến khổng lồ.Có một số quyết định quan trọng để tạo ra nơi bạn ở, nhân viên, nhu cầu tài chính và cách bạn sẽ mang lại lợi ích tốt nhất cho khách hàng của mình.Nếu nhân viên từ xa của bạn chắc chắn sẽ làm việc tại nhà hoặc xe của họ nói chung, bạn có thể cung cấp cho họ quyền truy cập vào một chi nhánh khu vực của một công ty mà không trả tiền thuê nhà cao hoặc mua thiết bị văn phòng đắt tiền...

Tiến Gần Hơn đến Các Khách Hàng Chính Của Bạn Mà Không Cần Di Dời

Đăng trên Tháng Bảy 5, 2022 bởi Raphael Corns
Nếu tổ chức của bạn nằm ở một thành phố, nhưng rất nhiều khách hàng của bạn có thể được tìm thấy ở một thành phố khác, việc di chuyển đến gần khách hàng của bạn sẽ hợp lý.Tuy nhiên, việc di dời có thể không thể đối với tổ chức của bạn vì bất kỳ lý do nào, như sau:Thực sự không có đủ tiền để thuê hoặc sở hữu một văn phòng trong một thành phố lớn...