Facebook Twitter
esmartjob.com

Lợi ích Liên Minh Tín Dụng

Đăng trên Tháng Mười Một 24, 2023 bởi Raphael Corns

Trong thời kỳ không chắc chắn về kinh tế, điều rất quan trọng là sáng tạo với những lợi ích to lớn muốn nhân viên. Trong số những lợi ích tốt nhất mà một công ty có thể cung cấp cho nhân viên của mình thực sự là một thành viên công đoàn tín dụng. Nhiều công đoàn tín dụng sẽ đồng ý cung cấp tư cách thành viên cho nhân viên của một công ty cụ thể. Đối với một tổ chức, điều này giống hệt như cung cấp tăng lương, nhưng miễn phí cho doanh nghiệp. Đây là một lợi ích nhân viên có giá trị có hiệu quả ở một số cấp độ, vì nó không chỉ cung cấp các lợi thế tài chính, mà còn cung cấp một liên kết cảm xúc với doanh nghiệp.

Ở một cấp độ, tư cách thành viên liên minh tín dụng là một lợi ích của nhân viên cung cấp lợi thế tiền tệ trực tiếp. Hầu hết các công đoàn tín dụng cung cấp mức lãi thấp hơn cho các khoản vay và lợi nhuận cao hơn trên các tài khoản tiết kiệm. Theo cách này, nó cực kỳ giống như cung cấp tăng lương cho nhân viên. Mức lãi thấp hơn đối với các khoản thế chấp và tài chính ô tô có nghĩa là tiền bổ sung trong túi. Tỷ lệ phần trăm hàng năm cao hơn trên tài khoản tiết kiệm và CD cũng đặt nhiều thu nhập hơn trong túi của nhân viên. Bằng cách đưa ra một phương tiện để nhân viên quyên góp tiền của họ để làm việc, các công ty có thể cung cấp một phương tiện cho nhân viên để giúp giữ nhiều tiền hơn, cũng thực sự tương tự như tăng lương.

Có thể có một khía cạnh tình cảm để sử dụng một lợi ích nhân viên của công đoàn tín dụng. Bất cứ khi nào một công ty mất đủ thời gian để có được và giới thiệu một người cho vay cung cấp mức giá cao và dịch vụ đặc biệt ít tốn kém hơn, nó sẽ gửi một lưu ý rằng doanh nghiệp quan tâm đến sự thịnh vượng tài chính của công nhân. Điều này dẫn đến một nền văn hóa làm việc tích cực hơn nhiều, và một cái gì đó trong đó chất lượng hàng đầu là điều cần thiết, vì những nhân viên cảm thấy có giá trị sẽ hoạt động rất tốt.

Một số lợi ích khác bao gồm tư cách thành viên của Liên minh tín dụng và có thể được coi là lợi thế cho nhân viên là những thứ như tài chính tự động đặc biệt, thẻ ngân hàng tổ chức lãi suất thấp và kiểm tra miễn phí (thường không có số dư tối thiểu). Ngoài ra, nhiều công đoàn tín dụng cung cấp các giao dịch đặc biệt với các thành viên của họ về những thứ như lối vào công viên giải trí và giảm giá khách sạn. Ngoài ra, nhiều công đoàn tín dụng cung cấp dịch vụ cá nhân trực tiếp cho các khoản vay và đưa ra quyết định cho vay nhanh chóng.

Tư cách thành viên công đoàn tín dụng thực sự là một lợi ích chi phí thấp mà bất kỳ ai trong tổ chức của bạn đều có thể nhận được lợi ích, và nó sẽ không khiến tổ chức của bạn không tốn kém gì. Cho nhân viên của bạn thấy rằng bạn quan tâm bằng cách cung cấp cho họ kết quả tốt mang lại lợi thế tài chính hữu hình, cùng với các đặc quyền vui vẻ và thuận tiện.