Facebook Twitter
esmartjob.com

Làm Thế Nào để Giảm Chi Phí Của Bạn

Đăng trên Tháng Chạp 18, 2023 bởi Raphael Corns

Vì lợi nhuận là tất cả những gì bạn còn lại khi bạn đã trả chi phí tổ chức của mình, nên lý do là một số phương pháp để bạn tăng lợi nhuận của bạn là cắt giảm chi phí của bạn.

Trong bài viết ngắn này, chúng tôi sẽ chia sẻ một số cách chính để giúp bạn giảm chi phí và phát triển tổ chức của bạn.

Giảm chi phí

Trong khi một điều trị sửa chữa ngay lập tức cho vấn đề giảm chi phí là có thể, các doanh nghiệp phải áp dụng một cách tiếp cận thời hạn mở rộng.

Thách thức sẽ là giảm đáng kể chi phí mà không làm hỏng sự phát triển và khả năng của doanh nghiệp để cung cấp cho khách hàng của mình.

Điều này ngụ ý rằng các công ty nên tránh cắt giảm chi phí cho một nơi ngay cả khi nó thực sự có vấn đề khi họ hoạt động hiệu quả.

Nghiên cứu và phát triển cùng với chi phí quảng cáo thường có thể bị cắt mà không bị ảnh hưởng quá bất lợi. Hơn nữa, vì chúng có thể bị cắt ngay lập tức ảnh hưởng của chúng đối với số lượng chi phí giảm có thể được cảm nhận ngay lập tức.

Các kỹ thuật đơn giản khác bạn có thể giảm chi phí của mình bao gồm thuê thiết bị thay vì mua nó để bạn không cần phải đặt ra khá nhiều lợi nhuận một lần; Cho phép phần không gian làm việc của bạn trong trường hợp bạn đã mua nó và đàm phán lại các điều khoản thanh toán cùng với các nhà cung cấp của bạn.

Một số lượng các công ty tìm cách giảm bớt chi phí của họ bằng cách giảm số lượng cá nhân mà họ sử dụng và nhân viên giờ. Khó khăn với cách tiếp cận này để giảm chi phí là tinh thần của công ty có thể bị ảnh hưởng và bạn sẽ phát hiện ra rằng các nhân viên chủ chốt bắt đầu cảm thấy không an toàn và vì lý do đó rời khỏi doanh nghiệp.

Bạn cũng có thể cố gắng giảm chi phí bằng cách giảm các mặt hàng chi tiêu cao như chi phí tài sản và mua thiết bị mới. Tuy nhiên, quá trình này có một số nhược điểm. Việc giảm chi phí tài sản sẽ cần khá lâu để sở hữu bất kỳ ảnh hưởng thực sự nào trên tổng số lượng. Trong khi việc cắt bỏ pháo kích của bạn để đầu tư có thể làm suy yếu tiềm năng của doanh nghiệp của bạn để nuôi dưỡng và duy trì tính cạnh tranh.